Vishnu Chalisa PDF Download

Download the Vishnu Chalisa PDF from the link available below in the article, Vishnu Chalisa PDF free, and read online using the direct link given at the bottom of the content.

About Vishnu Chalisa pdf

Vishnu Chalisa is a kind of pdf file that we are providing you, you can easily download this Vishnu Chalisa pdf by download button, read and print it. Some brief details about Vishnu Chalisa pdf are being given. You will find it easy to download by looking at this Vishnu Chalisa description.


PDF NameVishnu Chalisa
Pages2-3
Size66-307 KB
CategoryChalisa
Source / CreditsNEW PDF FILE
Vishnu Chalisa PDF
Vishnu Chalisa PDF

Vishnu Chalisa PDF Free Download

Read Vishnu Chalisa and download Vishnu Chalisa for free The content given inside the Vishnu Chalisa pdf is like this, see below.

Vishnu Chalisa bhagavan vishnu par aadharit ek bhakti geet hai. kai log bhagavan vishnu ko samarpit tyohaaron par vishnu Chalisa ka paath karate hain.

॥ Doha ॥

Vishnu Suniye Vinaya,Sevaka Ki Chitalaya।
Kirata Kuchha Varnana Karu,Dijai Gyana Bataya॥

॥ Chaupai ॥

Namo Vishnu Bhagawana Kharari।Kashta Nashavana Akhila Bihari॥
Prabala Jagata Mein Shakti Tumhari।Tribhuvana Phaila Rahi Ujiyari॥

Sundara Rupa Manohara Surata।Sarala Svabhava Mohini Murata॥
Tana Para Pitambara Ati Sohata।Baijanti Mala Mana Mohata॥

Shankha Chakra Kara Gada Biraje।Dekhata Detaye Asura Dala Bhaje॥
Satya Dharma Mada Lobha Na Gaje।Kama Krodha Mada Lobha Na Chhaje॥

Santabhakta Sajjana Manaranjana।Danuja Asura Dushtana Dala Ganjana॥
Sukha Upjaye Kashta Saba Bhanjana।Dhosha Mitaye Karata Jana Sajjana॥

Papa Kata Bhava Sindhu Utarana।Kashta Nashkara Bhakata Ubarana॥
Karata Aneka Rupa Prabhu Dharana।Kevala Apa Bhakti Ke Karana॥

Dharani Dhenu Bana Tumhi Pukara।Taba Tuma Rupa Rama Ka Dhara॥
Bhara Utara Asura Dala Mara।Ravana Adika Ko Samhara॥

Apa Varaha Rupa Banaya।Hiranyaksha Ko Mara Giraya॥
Dhara Matsya Tana Sindhu Banaya।Chaudaha Ratanana Ko Nikalaya॥

Amilakha Asurana Dwanda Machaya।Rupa Mohini Apa Dikhaya॥
Devana Ko Amrita Pana Karaya।Asurana Ko Chhabi Se Bahalaya॥

Kurma Rupa Dhara Sindhu Majhaya।Mandrachala Giri Turata Uthaya॥
Shankara Ka Tuma Phanda Chudaya।Bhasmasura Ko Rupa Dikhaya॥

Vedana Ko Jaba Asura Dubaya।Kara Prabandha Unhe Dhundhawaya॥
Mohita Bankara Khalahi Nachaya।Usahi Kara Se Bhasma Karaya॥

Asura Jalandhara Ati Baladayi।Shankara Se Una Kinha Ladayi॥
Hara Para Shiva Sakala Banaye।Kina Sati Se Chala Khala Jayi॥

Sumirana Kina Tumhe Shivarani।Batalayi Saba Vipata Kahani॥
Taba Tuma Bane Munishwara Gyani।Vrinda Ki Saba Surati Bhulani॥

Dekhata Tina Danuja Shaitani।Vrinda Aya Tumhein Laptani॥
Ho Sparsha Dharma Kshati Mani।Hana Asura Ura Shiva Shaitani॥

Tumane Dhruru Prahalada Ubare।Hiranakusha Adika Khala Mare॥
Ganika Aur Ajamila Tare।Bahuta Bhakta Bhava Sindhu Utare॥

Harahu Sakala Santapa Hamare।Kripa Karahu Kari Sirajana Hare॥
Dekhahun Main Nija Darasha Tumhare।Dina Bandhu Bhaktana Hitkare॥

Chahata Apka Sevaka Darshana।Karahu Daya Apni Madhusudana॥
Janu Nahi Yogya Japa Pujana।Hoye Yajna Shtuti Anumodana॥

Shiladaya Santosha Sulakshana।Vidita Nahi Vratabodha Vilakshana॥
Karahu Apka Kisa Vidhi Pujana।Kumati Viloka Hota Dukha Bhishana॥

Karahu Pranama Kauna Vidhisumirana।Kauna Bhanti Main Karahu Samarpana॥
Sura Muni Karata Sada Sivakai।Harshita Rahata Parama Gati Payi॥

Dina Dukhina Para Sada Sahai।Nija Jana Jana Leva Apanayi॥
Papa Dosha Santapa Nashao।Bhava Bandhana Se Mukta Karao॥

Suta Sampati De Sukha Upjao।Nija Charanana Ka Dasa Banao॥
Nigama Sada Ye Vinaya Sunavai।Padhai Sunai So Jana Sukha Pavai॥

How to download Vishnu Chalisa pdf

Vishnu Chalisa PDF has two language options Hindi and English A direct link has been given to download the Vishnu Chalisa pdf, you can download the Vishnu Chalisa pdf by clicking the link button.


thank you for downloading Vishnu Chalisa


Download More PDF Chalisa

Gods Chalisa Collection PDF

Shri Bajrang Baan PDFShri Ganesh Chalisa PDFShiva Chalisa PDF
Shri Shani Chalisa PDFShri Kubera Chalisa PDFShri Krishna Chalisa PDF
Shri Gopala Chalisa PDFShri Rama Chalisa PDFShri Surya Deva Chalisa PDF
Shri Vishnu Chalisa PDFShri Brahma Chalisa PDFShri Batuka Bhairava Chalisa PDF
Shri Bhairava Chalisa PDFShri Navagraha Chalisa PDFShri Vishwakarma Chalisa PDF
Shri Parashurama Chalisa PDFShri Balaji Chalisa PDFShri Giriraj Chalisa PDF
Shri Ramdev Chalisa PDF
Gods Chalisa

Goddesses Chalisa Collection PDF

Durga Mata Chalisa PDFGayatri Mata Chalisa PDFLakshmi Mata Chalisa PDF
Shri Mahalakshmi Chalisa PDFGanga Mata Chalisa PDFSaraswati Mata Chalisa PDF
Lalita Mata Chalisa PDFTulasi Mata Chalisa PDFShitala Mata Chalisa PDF
Vindhyeshwari Mata Chalisa PDFKali Mata Chalisa PDFMahakali Mata Chalisa PDF
Shri Radha Chalisa PDFShri Vaishno Devi Chalisa PDFShri Santoshi Mata Chalisa PDF
Shri Parvati Mata Chalisa PDFShri Bagalamukhi Mata Chalisa PDFShri Annapurna Mata Chalisa PDF
Shri Narmada Mata Chalisa PDFShri Sharda Mata Chalisa PDFShri Shakambhari Mata Chalisa PDF
Goddesses Chalisa

Sant Chalisa Collection PDF

Shri Sai Chalisa PDFShri Ravidas Chalisa PDFShri Gorakha Chalisa PDF
Shri Jaharveer Chalisa PDFShri Mahavir Chalisa PDFShri Pretraj Chalisa PDF
Shri Shyam Chalisa PDFShri Baba Gangaram Chalisa PDFShri Rani Sati Chalisa PDF
Sant Chalisa

Leave a Reply

Vishnu Chalisa PDF